Zajímavosti

20. dubna 2016 Robert Burns: Kdo do komůrky mé by rád?

ROBERT BURNS

KDO DO KOMŮRKY MÉ BY RÁD?

 

Kdo do komůrky mé by rád,

Kdož jiný, nežli Findlay! –

Jdi cestou svou, šlo všecko spat.

To právě vhod, – řek Findlay.

Proč jako zloděj chodíš sem?

Pojď, povím ti, – řek Findlay.

Ty něco stropíš před jitrem.

To také chci, – řek Findlay.

 

přeložil Josef Václav Sládek