Zajímavosti

2. září 2015 Emanuel Frynta: Babyčka

EMANUEL FRYNTA

BABYČKA

 

My máme doma babyčku

a sedá na ní kos,

naklání černou hlavičku

a zpívá všelicos.

 

A dědeček se usmívá

a říká: „Kose, cvič se!“

A kos už jinde nezpívá

než pouze na babyčce.

 

Teď na ní jeho samička

vyvedla sedm kosat –

ta naše zlatá babyčka

je požehnáním pro sad.