Zajímavosti

2. října 2017 Jára Cimrman: Miloval jsem

JÁRA CIMRMAN

MILOVAL JSEM

(z období absolutního rýmu)

 

Miloval jsem děvče krásné,

měla oči tuze krásné.

Vlasy měla jako len,

na políčku plela len.

 

Naše staré hodiny

bijí čtyři hodiny.

 

Sotva jsem s ní pohovořil,

řekla, abych pohovořil,

zda mi staří dají dcerku,

již jsem viděl venku, dcerku.

 

Naše staré hodiny

bijí čtyři hodiny.

 

A tak dohodla se svatba

a brzičko byla svatba.

Bydlíme teď na statku,

rodiče též na statku.

 

Naše staré  hodiny

bijí čtyři hodiny.