Zajímavosti

2. října 2015 Henri Michaux: Na přídi

HENRI MICHAUX

NA PŘÍDI

 

Na vysoké přídi, jež protíná kterési nehybné moře,

se tyčí bytost nachýlená kupředu

 

Šikmo míjejí jiné přídě

S postavou podobně nachýlenou

 

Přístav nikde. Přístavy neznámy.

 

Občas nějaké znamení z přídě na příď,

jež se pak přiblíží.

 

přeložil Aleš Pohorský