Zajímavosti

2. ledna 2018 Jan Opolský: Páže

JAN OPOLSKÝ

PÁŽE

 

Však není téma. Není látky pevné,

čímž chudý průběh označen je vcelku:

tuť bylo jedno páže nedokrevné,

jež milovalo svoji velitelku.

 

To bylo páže! Mnoho pážat není,

neb trpko už je sloužit nyní hradu.

Srp, strážce milých, mocný na blouznění

tu bez účele svítil na zahradu.

 

A nešla paní na rendezvous smělé…

(Já pro tu pýchu ve své písni nelkám),

i měsíc hledí denně bez účele

na trapný poměr pážat k velitelkám.