Zajímavosti

2. ledna 2017 Stanislav Neumann: Píseň o Stalinu (ukázka)

STANISLAV NEUMANN

PÍSEŇ O STALINU (ukázka)

 

Nad Rudým právem zamyslíš se v snění

a letí před tebou zas kousky historie.

„…Sovětský člověk tvář své země mění,

sovětský člověk v zemi slunce žije…“

Jak o nich snili jsme! A jakou slavnou píseň

nám v srdci bušil krok stalinských pětiletek!

A také vzpomínáš, jak na východě dnil se

hvězdami jejich tanků pražský květen.

A léta našich snů, v skutečnost proměněná,

teď vidíš růst a kypět v naší zemi.

Je tichá letní noc, hvězdami vyzdobená.

Nad Rudým právem zamýšlím se v snění.

Jak tenkrát před lety čtu v Stalinově tváři

nesmírnou dobu, která lidem zraje

v mé zemi též, jež nyní vskutku má je,

již dneska tvoříme a v níž jsme hospodáři.