Zajímavosti

2. ledna 2016 rabi Immanuél ben Šelómó Sifróní: * * *

rabi IMMANUÉL ben ŠELÓMÓ SIFRÓNÍ

* * *

 

Chovám já v nitru svém myšlenku vděčnou!

S nebem rozejít se, a se slávou věčnou,

jistý, že naleznu v pekle slast nekonečnou,

oslněný tam jsa nejednou vlídnou slečnou.

 

Ba, v ráji neuzřím žádnou laňku svůdnou;

kdejakou babu však, umouněnou, zrůdnou,

plnou bradavic, šerednou, ale cudnou.

Ó díky, díky vám, za blaženost tak trudnou!

 

Tož zahradu Édenu rád minu nehostinnou;

na jejích mrzácích mé oči nespočinou,

neboť ne ráj je má nejvyšší meta.

 

Peklo, tys jinší med! Jen k tobě tužby mé tíhnou;

neboť dámy kosíš, jež něhou a žádostí jihnou!

Ty skrýváš v lůně svém nejsladší lahody světa.

 

přeložil Jiří Langer