Zajímavosti

2. dubna 2015 Arthur Rimbaud: Má bohéma

ARTHUR RIMBAUD

MÁ BOHÉMA

(fantazie)

 

Chodil jsem po světě a měl jsem ruce v kapse.

Také můj svrchníček už byl jen vidinou.

Múzo, tys spolčila ses s pěkným hrdinou.

A přitom snil jsem jen o samé velké lásce.

 

Mé prasklé kalhoty se splaskly v chumáč děr.

Zasněný Paleček, já louskal jsem si v běhu

rýmy. Ve Velkém voze dlel jsem na noclehu.

Mé hvězdy šuměly, když přišel podvečer.

A já jim naslouchal na kraji u silnice,

za dobrých večerů při svitu večernice,

a rosa stékala mi zvolna po čele,

 

když s nohou na srdci za fantastické luny

jsem tahal pérka z bot jako povolené struny,

drnkaje do taktu, a básnil vesele.

 

přeložil Vítězslav Nezval