Zajímavosti

2. června 2015 Karel Hlaváček: Hrál kdosi na hoboj

KAREL HLAVÁČEK

HRÁL KDOSI NA HOBOJ

 

Hrál kdosi na hoboj, a hrál již kolik dní,

hrál vždycky navečer touž píseň mollovou

a ani nerozžal si oheň pobřežní,

neb všechny ohně prý tu zhasnou, uplovou.

 

Hrál dlouze na hoboj, v tmách na pobřeží, v tmách,

na plochém pobřeží, kde nikdo nepřistál:

Hrál pro svou Lhostejnost, či hrál spíš pro svůj Strach?

Byl tichý Pastevec, či vyděděný Král?

 

Hrál smutně na hoboj. Vzduch zhluboka se chvěl

pod písní váhavou a jemnou, mollovou…

A od vod teskně zpět mu hoboj vlhkem zněl:

Jsou ohně marny, jsou, vždy zhasnou, uplovou.