Zajímavosti

2. července 2016 Richard Weiner: Na rubu ženského portrétu

RICHARD WEINER

NA RUBU ŽENSKÉHO PORTRÉTU

 

Mé oči hledí někam do daleka.

Ni časem, místem, ani pomyslem

ta vzdálenost. Jen tím, kterak se leká

tvá mužnost počinu, když do nich zří.

 

Mně tváří v tvář, a paže své-li rozpneš,

tajemno hmatáš, které vysílám.

Kdybys je pocítil, svůj kořen podtneš

a zahyneš – nepoznav tajemství.

 

Jen vnější krásno znáš, co k tobě plyne,

v ně všechen hleď, až libost unavíš.

Mé daleko je v blízku tvém, leč, plynné,

tvým srdcem projde, aniž o tom víš.