Zajímavosti

2.12.2014 Abraham ibn Ezra: * * *

ABRAHAM IBN EZRA

* * *

 

Zvířetník se svatosvatě splašil s planetami,

když jsem se já chudák rodil na zemi.

Neboť slunce nehaslo by za horami,

kdybych obchodoval svícemi.

A závod s rubáši kdybych si otevřel

– takové mám v hvězdách divné kliky háky –

do smrti by nikdo neumřel!

 

přeložil Jiří Langer