Zajímavosti

19. září 2015 Zbyněk Havlíček: Toyen

ZBYNĚK HAVLÍČEK

TOYEN

 

Toyen miluje jen jediného muže světa

V jeho pohledu hoří biblická města

Všechny staré zákony a desatera

Nevládne zemětřesením

Jeho země je všude

 

Toyen má oči pobité ocelovými pláty

S nohama na zabitém dravci

Bílá krev mramoru pramení v jejích snech

 

Nezměnil se byl někdo jiný

Stěna s dýkami se zakývala

S chvějícími se prsty si uvazoval kolem krku slunce

Potom ho nenávratně odplavila vlna něžnosti

 

Tehdy se svatá inkvizice vydala na cestu

Svatá inkvizice přeskakovala kaluže

Svatá inkvizice vylezla na nejvyšší strom

Svatá inkvizice skočila po hlavě dolů

 

Toyen nemaluje ona otvírá žaláře

 

Spím skrze moře

 

  1. III. 1946