Zajímavosti

19. února 2017 (na neděli) Jaroslav Seifert: Dedikace

JAROSLAV SEIFERT

DEDIKACE

(A.M.P.)

 

Píši ti dopis, milý,

bude stručný.

Ale je možno poslat dopis tam,

kde nic spočívá na ničem

a ticho přikrývá ticho?

 

Píši neviditelným inkoustem,

stačí však jen dechnout

na čistou stránku,

a i to neviditelné písmo zmizí.

V dálce se ozývá poštovní trubka.

 

Mnohé jsem v životě promeškal,

však ty víš,

a proto dnes spěchám,

abych přišel dřív, než budou vybírat

oranžové schránky.

 

První byla již prázdná,

druhou jsem v šeru přehlédl

a na třetí bylo upozornění,

že bude vybrána až v den

posledního soudu.

 

Tak dlouho nemohu čekat,

a svěřím list raději plamenům řeky,

která jej rychle odnese.

A házím ho už do vln při břehu,

kde spolu loni jsme chodívali,

když lepkavý topol voněl nahořkle

jako vlasy žen.