Zajímavosti

19. února 2015: Ingeborg Bachmannová: Odcizení

INGEBORG BACHMANNOVÁ

ODCIZENÍ

 

Už nedokážu v stromech vidět stromy.

Větve jsou bez listí vydány větru všanc.

Plody sládnou, ovšem bez lásky.

Vždyť ani nenasytí.

Co se to chystá?

Před mýma očima uniká les,

mým uším umlkají ptáci,

louka mi lůžko nestele!

 

Času jsem syta

a prahnu po něm.

Co se to chystá?

 

Na horách za noci zaplanou ohně.

Mám se dát na cestu, znovu se všemu blížit?

 

Už nedokážu v žádné z cest vidět cestu.

 

přeložila Michaela Jacobsenová