Zajímavosti

19. srpna 2017 Václav Svoboda Plumlovský

VÁCLAV SVOBODA PLUMLOVSKÝ

PĚKNÉ DĚVČE

 

Ty jsi děvče šikula,

narostla tě papula;

dřív než vyjde měsíček,

přijde k tobě Pepíček:

dá tě tolik hubiček,

co na nebi hvězdiček.

Hubička každá zlatá,

panně z lásky vzatá,

tolik jich přijala,

nežli ho objala,

jak ho hned poznala.

lásku mu vyznala.

Kolik bylo kroků,

během jednoho roku.

Čas ten prchl jako sen,

než přišel ten den.

Srdce láskou chřadne,

jako růže vadne.

Smrtelný pot kane,

vítr nad tebou vane.

Srdce láskou se mnou spojí,

že ho žádný nerozdvojí,

až přijde den,

vyplní se sen!