Zajímavosti

19. listopadu 2017 (na neděli) Andrew Hudgins: Ženské státní vězení Julie Tuwilerové

ANDREW HUDGINS

ŽENSKÉ STÁTNÍ VĚZENÍ JULIE TUTWILEROVÉ

 

Po hlíně alabamského vězení na kost zdusané

procházejí se dvě v zeleném oděné ženy,

za ruce se drží

a rozmachují pažemi jako by se měly dát

do smíchu

jako by se podle společenského rozmaru potulovaly

a nic je nenutilo pokaždé provést čtvrtobrat

když dospějí na roh plotu. Ačkoli

jejich opravdová tvář sotva bude tak jemná

jak se zdá

jsou možná právě díky svým zločinům lepší milenky

díky chvílím, kdy nepřemýšlely a prostě jednaly

anebo všechno zvážily a řekly si následky vem čert.

Pro zločiny z vášně je jich tu většina.

Zabíjely ze žárlivosti, ze strachu, z lásky

a teď hlavně spí. Kdo jiný

z lásky je nebezpečný – z lásky

či nenávisti anebo z obojího? Kdo druhý

vystavil by se nebezpečí desetileté

procházky uvnitř za obehnaným okrajem

pole do posledního zrnka vyčištěného od sójových bobů či pšenice?

Od západu se přihnal a divoce buší

o drhnutou zemi letní déšť

prvními obrovskými kapkami zvedl obláčky prachu.

Obchvacuje ženy, jež jím kochají. Otálejí

pak se rozběhnou, ruku v ruce, aby se ukryly, a je jim to k smíchu.

 

přeložil Zdeněk Volný