Zajímavosti

19. listopadu 2016 A. Š…ová: Jablko Evino (ukázka)

  1. Š….OVÁ

JABLKO EVINO (ukázka)

 

Veršů svých již nedopíši

a života nedožiji;

– prosím vás, jen buďte tiši,

broukám si jich melodii..

Je mi lépe, je mi lépe,

potřebuji jenom ticha,

srdce mi tak prudce tepe,

nějak volně se mi dýchá…

To je tedy vlastně konec?

Jeho jsem se tolik bála?

Nemám rýmů: jenom „zvonec“ – – –

Nebyla jsem dokonalá,

sestro, modlete se za mne,

s tebou, nehodný, se loučím,

proč je všechno kolem temné?

Fantas jenom? – – – – – – –

Nedokon – – –