Zajímavosti

19. listopadu 2015 Bohumil Hrabal: Smrt chlupatýma krajkama jim roztrhala plíce plíce roztrhala jim krajkama chlupatýma smrt

BOHUMIL HRABAL

SMRT CHLUPATÝMA KRAJKAMA

JIM ROZTRHALA PLÍCE

PLÍCE ROZRHALA JIM

KRAJKAMA CHLUPATÝMA SMRT

 

Stalo se neštěstí Stalo se neštěstí

Rozhlas ustal zpívat VYHRNEM SI RUKÁVY

Protože se stalo neštěstí

Šest sanitních aut a černé auto B

Poněvadž neštěstí se stalo

V hlubinných jamách

Opravovalo sedm lidí potrubí plynu

Pět jich vynesli žlutých

Dva nažloutlí se potácejí

Auto se sestřičkami si klestí cestu

Truchlivými zástupy lidí

Za chvíli se opět vrací

Protože neštěstí je dokonalé

Umělé dýchání životy nenavrací

Sestřičky v autě bílé jak pionýrky

Dělnický ředitel Polcar

S tváří zsinalou jak husitský kněz

Nese v rozštípí své ztrápené srdce

Pět žlutých hutníků jsou mrtvoly

Dav hutníků hledí pozorně v místa ta

Na předobraz své možné budoucnosti

A mně je k pláci

Stalo se neštěstí Stalo se neštěstí

Stalo se neštěstí Neštěstí se stalo

 

  1. května 1952

Huť Koněv