Zajímavosti

19. července 2015 (na neděli) Jean Baptiste Rousseau: Pokání

JEAN BAPTISTE ROUSSEAU

POKÁNÍ

 

Zděsil se při zpovědi fráter.

Uslyšel mladíka,

jak vyznává:

 

Smilnil jsem šestkrát,

pane páter.

 

Fuj,

 

řekl,

 

         ty si ale nemrava!                                      .

                                                                

Koukl však do vetchého sazebníku

a dodal:

 

Růženec,

ty nestoudníku!

 

Pak přišel další.

Dostal růženec a půl,

neb smilnil devětkrát.

 

Pak se však přihnul hoch,

který to měl jedenáctkrát do počtu

a udělal tím mnichu díru v rozpočtu.

 

Říkal jsi jedenáctkrát?

Hrome!

 

V tichu

veškeré prsty pomáhaly mnichu,

jak rozhřešit tu duši neposednou.

Nakonec ale vyhnal toho mládence.

                                                                

Mizero, táhni:

Smilni ještě jednou

a máš to,

kruci,

za celé dva růžence.

 

přeložil Radovan Krátký