Zajímavosti

19.11.2014 John Donne: Dobré jitro

JOHN DONNE

DOBRÉ JITRO

 

To bych rád věděl, kde jsme já a ty

se toulali, než jsme se milovali?

Zda blažily nás dětské nápady?

Či v sluji sedmi spáčů snad jsme spali?

Tak bylo to. Však nezbylo to nic

než sen. A krásky, které se mi vzdaly,

jen o tobě mi přicházeli říc.

 

A nyní dobré jitro! Bděte již,

vy naše duše, ne však žárlivostí.

Vždyť láska všechnu lehkost, všechnu tíž

a ve všem všudy všechno v sobě hostí.

Nech jiné zeměkouli objíždět

a kreslit mapy plné učenosti:

my každý jsme a každý máme svět.

 

V tvém oku mám svou tvář, ty svoji v mém,

a věrná srdce v tvářích přebývají.

Kde lepší hemisféry naleznem,

jež chladu noci nikdy nepoznají?

Co smíšeno je, není smrtelné:

Když naše duše tak se prolínají,

žít budou věčně v duši jediné.

 

Přeložil E.A. Saudek