Zajímavosti

19.1.2015 Francesco Petrarca: Mnohokrát odolával nástrahám boha lásky, nástraze poslední se neubránil

FRANCESCO PETRARCA

MNOHOKRÁT ODOLÁVAL NÁSTRAHÁM BOHA LÁSKY, NÁSTRAZE POSLEDNÍ SE NEUBRÁNIL

 

Aby svou pomstu rázem smyl

a ztrestal tisícerý neúspěch,

bůh lásky s lukem napjatým jak špeh

vyčíhal tajně vhodných míst i chvil.

 

Ač dávno jsem se ctností obrnil

a zrak i srdce před útoky střeh,

přec úder zhoubný znenadání šleh

tam, kde dřív každý šíp se ulomil.

 

I zmatena tím náhlým útokem,

nevzchopila se zavčas moje síla,

buď aby sáhla k osvědčené zbrani,

 

či na neschůdném srázu vysokém,

mě před zlým bohem opatrně skryla.

Dnes, kdy mě bránit chce, už neubrání.

 

přeložil Václav Renč