Zajímavosti

18. srpna 2015 Josef Kainar: Konec cesty

JOSEF KAINAR

KONEC CESTY

 

Vezmi mne s sebou Dolů Někam

Nemohu Slyšíš? S tebou Čekám

Sem Hrůza Tvář i kamení

Točím se v tmách A v plameni

 

Vezmi mne s sebou Dolů Zpět

A pršet Zticha Zabíjet

Tak cizí v ústech V domě Chladno

Co zbývá S tebou Dolů Na dno

 

Má strašná Znovu Odejít

Co není kam A spát a klid

Zuřit i spát Ne po únavě

A klika Cvaká Cvaká v hlavě

 

Jediná pryčna A z té pryč

Přikryj mne Dveře Pláč a klíč

Jediná dlažba Po ní šels ty

A už jen ty

A konec cesty