Zajímavosti

18. července 2016 Kamil Bednář: Padlým 5. května

KAMIL BEDNÁŘ

PADLÝM 5. KVĚTNA

 

Tak viděli jsme padat mrtvé hrdiny

v ulicích Prahy, jež se střelbou chvěla,

když umírali stateční a bez viny,

déšť dlouho skrápěl jejich mrtvá těla,

a byli krásní, třímajíce zbraň!

 

Vy za nás padlí toho sychravého dne,

vojíni neznámí, tak blízce známí,

vám na skráň vavřín vítězný teď vkládáme

a do tmy želíme, že nejste s námi,

vy tolik krásní v chladném spánku svém!

 

Třesk pušek vám byl jasným zpěvem pohřebním,

stín letadel vám křídla půjčoval.

Ó Praho svobodná, teď tiše skloň se k nim

a jejich duchu dej, by prosvěcoval

jak skvělá lampa dny tvé svobody…!