Zajímavosti

18. března Robert Ruffi: Myslím, že láska je zraku i srdce plod

ROBERT RUFFI

MYSLÍM, ŽE LÁSKA JE ZRAKU I SRDCE PLOD

 

Myslím, že láska je zraku i srdce plod,

z obou plyne a oba orgány ji rodí,

neb zprvu oči ji k srdci doprovodí,

aby to mohlo začít tlouci o překot.

 

Srdci ten tlukot pramálo jen přijde vhod,

je ihned zraněno, rána bolest plodí,

proto smysly oba, jež se tak k sobě hodí,

společně jsou době pomoc i doprovod.

 

Z očí vždy září, aby zájem naznačily,

svádivý pohled a ke všem okolo milý,

který je srdce nejsvědomitějším poslem.

 

Srdce zas s radostí jak tyran řídí oči,

je osou všeho, co se kolem lásky točí,

a tak se mezi sebou doplňují po svém.

 

přeložil Josef Prokop