Zajímavosti

18. března 2016 Rainer Maria Rilke: Panter

RAINER MARIA RILKE

PANTER

V Jardin des Plantes, Paříž

 

Zrak jeho chůzí podél prutů sycen

tak znavil se, že nic už nevnímá.

Je mu, jako by bylo na tisíce

prutů a za nimi svět už žádný,tma.

 

Sunutí hebké silných kroků vpředu,

jež nejmenší kruh otáčení zná,

je jako tanec síly kolem středu,

v němž stojí velká vůle zmámená.

 

Jen někdy odhalí se zřítelnice,

bez zvuku –. Tehdy do ní obraz á,

napjatým tichem údů je vždy více –

a býti v srdci přestává.

 

přeložil Vladimír Holan