Zajímavosti

18.8.2014 (na neděli): Stanislav Kostka Neumann: Socialistickým ženám

STANISLAV KOSTKA NEUMANN

SOCIALISTICKÝM ŽENÁM

 

Soudružky,                        

zastavte proudy své výmluvnosti,           .

zadržte řinčivé vyhrůžky!                         

Házíte hladovým ohlodané kosti,          

a revoluce není řečnický výlet:               

Učte se střílet!

                                                                         

Pryč s feminismem!                                    .

Je žena X a muž je Y,                                   

leč srdcí dvé můž zníti jako jeden zvon,

když s puškou v ruce jde se za cílem.       

S manlicherovkou vojandy rudé            

ve vratech, oknech, vozech tramvají –  

 těmi to pude                                                

na města šampusů, vesnice keťasů.       

Ti, co se chechtají, pak budou kvílet:

Učte se střílet!                                               

                                                                          

Nechte si lékařské rady!

Je revoluce nejlepší hygiena.

Jen obvazů pro kamarády

ať máte plné kapsy!

Buď každá jak blesk a krvavá fena,

a na psy!

Kulomet bude šílet:

Učte se střílet!

 

Pryč s akademickou prací

a dolů z kazatelen!

Aut revolučních buďte síla hnací,

by z měšťáka stal se jelen.

Pryč s moralismem, maloměšťačky!

Se sentimentalitou krbu!

Na mračna nesete řehtačky,

ctnost vidíte ve svém hrbu.

 

Nechte si tirády proti alkoholu!

Tím nevyprázdníte sklepů.

 Až přijde den, tak rozbijeme spolu

všechno, co ničí energii molů

 v kožiše panstva.

 

Zahoďte dětské trumpetky!

Zbytečně piští a kvičí.

Odhoďte sobectví, přijměte důsledky!

Vítězem ten, kdo sebe v díle zničí.

     

Matky a ženy, dcery a milenky,

na řetěz citečky sladké a bolné!

Spalte své myrty, spalte své pomněnky,

soudružky, buďte volné.

 

 Jen kázeň revoluce chtějte s námi sdílet,

učte se střílet!