Zajímavosti

17. září 2015 Robert David (Lžidavid): Sonet o přenáhlení v záchraně

ROBERT DAVID

O PŘENÁHLENÍ V ZÁCHRANĚ

 

Když jsem již chroptěl na oprátce,

dav vším a všemu vale už,

přiběhla Mářa, chmatla nůž

a uřízla mne na obrátce.

 

Žel, chvat je vždycky špatný rádce!

Já, ač jsem rozvážlivý muž,

jsem sotva stačil říci: Kuš!

a již jsem dopadl (ne hladce)

 

po hlavě v štoudev s vodou. Škoda

pro celou českou poezii,

neb stůňu na hypertrofii – – –.

 

Mé znělky stačí na důkaz,

že do mozku mi – sper to ďas!

pronikla nějak z kýblu voda.