Zajímavosti

17. srpna 2015 Josef Hásek: V chladné jizbě

JOSEF HÁSEK

V CHLADNÉ JIZBĚ

 

Zhasíná svíce; poslední nechť ještě

mdlý paprsek a mihavý

mých trudů družku – chladnou jizbu zjasní

a na pohled se zastaví,

kde na skle mráz obrázky kreslí.

 

Ó ledných květů řada zmatená a divná!

Na skle se rodí pohádka –

to tichým smutkem na zastřené čelo

dnů šťastných září pozlátka

mi upomínky opět, opět vnesly.