Zajímavosti

17. října 2016 Pierre Reverdy: Ani oheň ani plamen

PIERRE REVERDY

ANI OHEŇ ANI PLAMEN

 

Žalostné bezedno mě poutá přezkami

Přezkami tvého srdce

Přezkami tvého čela

Nebudu moci nikdy nabrat dech

V tom běhu pořád proti proudu

Věčného koloběhu žil

V tom neúprosném letu perutí tvých dlaní

Já ti to nedopověděl

Pokojík pod zámkem se zavřenými okny

Vzduch bez přídechu sklepa

Šum vodopádu na schodech

A na prahu už nikdy stín

V tom domě nevděčné a věčně chmurné země

Pokud tě vidím

Pokud tě slyším silnou zdí svých skrání

To věru nezvoní tvůj hlas

To věru nesvítí tvůj obrys na dně mého oka

To kus dál oheň zvedá svoje větve

Ledovec za noci sype roj démantů

Za noci bez záhybu jež nás dělí

Za noci trpělivé jež se zvedla z prachu západu

 

přeložil Jan Vladislav