Zajímavosti

17. prosince 2015 Robert Graves: Mám tě dost na vždy

ROBERT GRAVES

MÁM TĚ DOST NAVŽDY

 

Nejpodivnější z historek

co Francouzové jich znají,

je ta o zloději z Marseille,

souzeném v onom kraji.

 

Nemohlo mu mládí, strach,

slzičky, atakdále.

Rozsudek zněl: sto let odpyká

na galejích krále.

 

Přesto,  jak svědčí hejno bab

a letopisci k tomu,

odkroutil si těch sto let, pak

ukloniv se, šel domů.

 

Tak vidíš, zlostná lásko má,

v tvém rozsudku jsou chyby,

navždy, tak se to nedělá,

vždyť konec tomu chybí.

 

Odsuď mne na čtyři sta let,

byl někdo přísnější kdy?

Živ si je míním odsedět,

nezbavíš se mne nikdy!

 

přeložila Hana Žantovská