Zajímavosti

17. listopadu 2015 Bohuslav Reynek: Blázen

BOHUSLAV REYNEK BLÁZEN

 

Blázen jsem ve své vsi,

znají mne smutní psi,

bílí psi ospalí,

plynoucí do dáli,

žádný z nich neštěká:

těší mne zdaleka,

jsou to psi oblaka,

běží a nekvílí.

Smutkem jsme opilí,

kam jdeme nevíme;

požehnej duši mé

Pastýři prastarý

s hlubokými dary

měsíce a bdění,

s trny na temeni

těžkém rozbodaném

jako srdce. Amen.