Zajímavosti

17. června 2016 Děmjan Bědnyj: Hned vedle…

DĚMJAN BĚDNYJ

HNED VEDLE…

 

Má Panevropu Briand v hlavě,

rozjímá, sní. Je pro co žít.

To blaho, po hodech teď na germánské šťávě

se „panevropskou“ šťávou opojit!

Jen co však procitá a střízliv je zas hravě,

hle, místo Německa, hned u Francie právě

kus „Panameriky“ lze zřít!

 

  1. září 1929

 

přeložil Zikmund Skyba