Zajímavosti

17. března Teodor Trajanov: Tys přišla

TEODOR TRAJANOV

TYS PŘIŠLA

 

Tys přišla, bytost čistá, odevzdaná,

jak sestra k bratru, jenž je znaven, stár,

spí pod kučerou světlou černá rána,

vždyť laskala ji dechem věčných jar.

 

Tys přišla s písní – z nedohledné výše

sbor andělů tvé písni naslouchal,

tys přišla jako tichý podzim tiše,,

jak teskné echo odezněla v dál.

 

Jak přišlas, odešla jsi – znenadání,

dnes vichr na rubáš tká první nit,

s ní pohřbívá sen nesmlouvavou dlaní,

sen poslední, jejž začínal jsem snít.

 

Přeložila Ludmila Kroužilová