Zajímavosti

16. srpna 2017 Hermor Lilia: Vichr večer

HERMOR LILIA

VICHR VEČER

 

Za třeskutou večernicí zelenou

visuté a siné vody nebes

jako zkadeřený, vrstvený dým.

Háj všemi zrazený se propadá.

Vyjící sklon stromků skoro k zemi lpí,

při huku tom nakloněno ležíc

nejraději spává srdce,

monotonní, hluboké dítě smrti.

Své sny chabé v chaos říkati!

Na sliznici ubíjí je vítr

jako bezejmenný kouř.