Zajímavosti

16. srpna 2016 Franz Kafka: V světle večerního slunce

FRANZ KAFKA

V SVĚTLE VEČERNÍHO SLUNCE

 

V světle večerního slunce

všichni se shrbeným hřbetem

sedíme tu na lavičkách

roztroušených do zeleně.

Ruce nám z nich visí dolů,

oči mžikají nám smutně.

 

A ti lidé chodí v šatech,

po písku se potácejí,

pod tímhletím širým nebem,

jež se od vrchů tam v dáli

ke vzdáleným vrchům táhne.

 

přeložil Zdeněk Hron