Zajímavosti

16. října 2017 Václav Hanka: Charpa

VÁCLAV HANKA

CHARPA

 

Charpo, něžná charpo,

moje potěšení,

nad tebe květ žádný

v širém poli není.

 

Ten prosťoučký kvítek

pouhé upřímnosti,

tebe nepřemohou

jiných kvítků ctnosti.

 

Ani růže pyšná

nepřemůže tebe;

jen oči mé děvy,

jen nejčistší nebe.

 

Věrná, čistá láska

jest mé celé jmění,

charpa – její obraz –

moje potěšení.