Zajímavosti

16. října 2016 (na neděli) Josef Svatopluk Machar: A odpustí…

JOSEF SVATOPLUK MACHAR

A ODPUSTÍ…

 

Až na svou první lásku jednou,

má krásná, budeš vzpomínat

a uvažovat myslí lednou,

ký divný los ti tenkrát pad –

 

až reka uzříš dětských snění

ve chudém prózy oděvu,

bez horoucího zanícení

a bez vylhaných úsměvů –

 

až poznáš, že ta láska jeho

byl slední, chabé jiskry pal

ze žáru kdysi velikého,

jenž však už jinde doháral –

 

až poznáš, že ta políbení,

jež na tvé čisté rety sil,

ni malou částí toho není,

co hazardně dřív utratil –

 

a poznáš, že ta hruď, kam kladla

jsi hlavu, plnou božských vnad,

už sopka byla dávno zchladlá,

v níž byl jen horký popel snad –

 

a poznáš, že to troska pouhá,

s níž maně jsi se setkala,

k níž tvoje žití, tvoje touha

se omylem jen upjala –

 

Viď, drahá, nebudeš mu láti

v té trpké pravdy hodině

a té své lásky litovati,

již dalas mu tak dětinně,

 

že pro ta políbení zbylá,

jež na tvé rety skanula,

pro všechno, čím ta jeho síla

pod žárem tvojím vzplanula,

 

pro trosku, jež svou kotvu vrhla

ve srdce tvého tichou skrýš,

když bouře zlá jí plachty strhla –

ty jistě, krásná, odpustíš.

 

Vždyť to tvé srdce vždy ti poví,

když hněv by náhlý tebe jal,

že, ač to byl groš jeho vdoví,

on jen přece celý tobě dal…