Zajímavosti

16. ledna 2016 Miroslav Florian: Hlasy

MIROSLAV FLORIAN

HLASY

 

Ani když ztichnou ptáci, neslyšíš

strom,

co si to prozpěvuje níž –

Níže než bas ve váni kadidla

zní kapka rosy věčně prostydlá,

zpěv hrud a kamenů, ve kterém báseň má

se ztrácí blaženě,

i když je falešná.