Zajímavosti

16. května 2016 Francis Picabia: Máslový kávovat

FRANCIS PICABIA

MÁSLOVÝ KÁVOVAR

S opratěmi v ruce rozsévajíc svůj hezký jazyk

Celá upachtěná s jezdeckým bičíkem

Hora děťátko sbírá padesát centimů

V zahradě pijavice sasanka

Spadlá ze žebříku pohlednice

Uzda salátu v koženém řemeni

S oranží v ruce fouká na šaty

Cukráře jenž sklízí úrodu hroznů v nemocnici

Praporu se žerdí z ředkvičky

jsme v sýpce kosů

Kde vlídný pavouk nosí jadérka

Se znavenou tváří v hojné tekutině

Kazajek z hlodavých červíčků zlého svědomí

Létati vzduchem housenčí hodokvas

Toť riziko plechového ráje

Zavěšeného až na komíně

 

přeložil Adolf Kroupa