Zajímavosti

16. července 2016 Olga Scheinpflugová: Smrt

OLGA SCHEINPFLUGOVÁ

SMRT

 

Jsou mrtvy předměty v strnulém pokoji,

kde na hodinách došel zvuk i čas,

je mrtva stará skříň v tragickém postoji,

je mrtva slunce zář, jež padá na atlas.

 

Jsou mrtvy touhy, o kterých jsme snili,

jsou mrtvy země, do kterýchs chtěl jet,

je mrtva láska, již jsme nedožili,

náš svět.

 

Je mrtva naděje, jež ve Tvém srdci žila,

že Bůh zas uslyší všech spravedlivých smích,

Tvá prostá důvěra že v čekání je síla.

Je mrtva stará žena ve dveřích.