Zajímavosti

16.9.2014: Alfred de Musset: Slečně XXX

ALFRED DE MUSSET

SLEČNĚ XXX

 

Ach, ano, ženy, je vám dána

fatální moc, již vrháte

nás v opojení nevídaná

i v beznaděje proklaté.

 

Ano, pár slov či odmlčení,

posměšný úsměv, zastudí

ty, kdož jsou vámi omámeni,

jak nůž vražený do hrudi.

 

Neskonalá je vaše pýcha;

my, protože jsme zbabělí,

se pokoříme a jsme zticha,

svou křehkost zdůrazníte-li.

 

Každá moc ale odumírá,

když příliš užívána jest;

kdo umí trpět, slzy stírá

a varuje se vašich cest.

 

Jakkoli trpím vaší knutou,

utrpení mě neděsí;

mám raději svou strast než krutou,

katovskou vaši profesi.

 

přeložil Vladimír Mikeš