Zajímavosti

16.11.2014 (na neděli) François Villon: Balada mravoučná

FRANÇOIS VILLON

BALADA MRAVOUČNÁ

 

Ať falešně znáš v kostky hráti

či odpustky-li prodáváš,

znej lhát a křivě přísahati,

v šejdířů oleji se smaž,

padělej mince, špatně važ

či lupičem buď sakramentským –

kam děje se, co vyděláš?

Všechno jen do putyk a ženským!

 

Prášky a kouzla zdáš se znáti,

v kuželky hrej a mariáš,

hrej na cimbál, uč rýmovati,

na flétnu pískej, dardu maž;

snad vandrovati s kumštem znáš,

ať laickým či náboženským –

tak jen se přiznej, kam to dáš?

Všechno jen do putyk a ženským!

 

Těm svinstvům chceš se vyhýbati?

Tak půdu vzdělávat se snaž

a koně uč se zapřahati,

ač studovat-li nehodláš.

Však ti to stačí, uhlídáš.

Ale kam dáváš groše – ven s tím!

Co v konopí si naděláš?

Všechno jen do putyk a ženským!

 

Poslání:

Co parády a botek máš,

co šatů s švihem cizozemským,

jdi promazat, ať nastrkáš

všechno jen do putyk a ženským!

 

přeložil Otokar Fischer