Zajímavosti

15. října 2017 (na neděli) Karl Ploug: Tys přišla

KARL PLOUG

TYS PŘIŠLA

 

Tys přišla – tak je dobře zase

a nic už nebolí,

tak síň má v palác změnila se

a v srdci píseň v plné kráse

jak skřivan hlaholí.

 

Tys přišla – tak zas nebe hřeje,

a kde byl mrak, je svát,

a všechno lesní ptactvo pěje

a tisíc drobných kvítků směje

se z podzimkových lad.

 

Tys přišla – tak je život blahý,

a každý mžik má pyl,

tak mysl roste do odvahy,

tak ve plod zrají všechny snahy

a každá touha v cíl.

 

Tys přišla – tak je žití smavé

a lehké v tísních všech,

vše povinnosti jsou mi hravé

a oddech klíčí v básni pravé

a v hudbu každý dech.

 

Tys přišla – jako květ když padne

k mým prsoum, pod můj krov,

tak duše ničím neuchladne,

tak nemá blaho jméno žádné

a rty nemají slov.

 

přeložil Josef Václav Sládek