Zajímavosti

15. prosince 2017 Georg Trapl: Slunce

GEORG TRAPL

SLUNCE

 

Denně schází žluté slunce po pahorku.

krásný je les, tmavé zvíře,

člověk; lovec nebo pastýř.

 

Narudla vyplouvá v zeleném jezeře ryba.

Pod oblým nebem

potichu rybář se veze v kocábku modré.

 

Pozvolna dozrává hrozen, žito.

Když den se zticha naklání,

jest dobré a zlé nachystáno.

 

Nastává-li noc,

potichu poutník pozdvihuje těžkých víček;

slunce z temné rokliny se prodírá.

 

přeložil Bohuslav Reynek