Zajímavosti

15. listopadu 2016 Manfred Peter Hein: Na triangulačním bodě

MANFRED PETER HEIN

NA TRIANGULAČNÍM BODĚ

 

se zhlížím v zrcadle mravenců

pode mnou hřebeny žulových střech

rozdrobená plocha –

 

po skalní stěně pavouk sekáč

čínskými znaky píše

o tichu jež je drancováno zítřkem

 

Vstát z mrtvých

Znovuzrozený povstávám na muří nožce

 

A zatímco zde mluvím: Čas

který mi už jen zbývá

se pavouka ani netkne

 

přeložil Antonín Brousek