Zajímavosti

15. dubna 2015 Christian Morgenstern: BIM BAM BUM

CHRISTIAN MORGENSTERN

BIM BAM BUM

 

Tón zvonku nocí přelétá,

jak by mu křídla dali;

v své římské komži třepetá

přes údolí a skály.

 

Tóninku hledá, sladkou BIM,

tu, která ulétla mu;

tj. zlá věc, vždyť ona s ním

hrála hru plnou klamu.

 

„Ó, přijď jen,“ volá, „přijď, tvůj BAM

čeká tě v hoře moři,

vrať se, BIM, laňko, přísahám,

BAMU tu srdce hoří!“

 

BIM ale, budiž známo všem,

se BUMU vzdala hravě;

je sic též dobrým křesťanem,

leč – v tom je háček právě!

 

BAM dále nocí přelétá,

pasekou, lesním šerem.

Ach, marně letí. Prokleta

je cesta špatným směrem.

 

přeložil Josef Hiršal