Zajímavosti

15. července 2017 Robert Graves: Perská verze

ROBERT GRAVES

PERSKÁ VERZE

 

Podnes se poctiví Peršané diví řeckému sklonu

přehánět význam té šarvátky u Marathónu,

již řecká tradice poněkud hystericky

líčí co okamžik památně historický,

ne jako průzkum, na kterém měl podíl

se třemi pěšími jediný jezdecký oddíl,

(chráněný z moře místo posily

zbloudilým člunem perské flotily) –

a to prý měl být velký pokus, jak

dobýti Řecka, inu prostě tlach!

Jen když už pýcha Řeků volá k nebi,

Peršané skromně připomenou, že by

spíš oni se tou bitvou chlubit měli.

Že to byl národa i vlády úspěch skvělý.

Přes silnou obranu a špatné počasí

měli tam skvělou koordinaci.

 

přeložila Hana Žantovská