Zajímavosti

15. března 2016 Karel Červinka: Soused

KAREL ČERVINKA

SOUSED

 

On ležel vedle mne a cigarety kouřil,

když lékař odešel, a v noci se mnou  bděl,

žár lásky vášnivé mu v mocných prsou bouřil,

o nocích veselých mně často rozprávěl.

 

Pod lehkou pokrývkou tak ležel natažený

a hovor večerní zas pomalu se snul,

jak vždycky cynicky na milované ženy,

které jej zradily, si opět vzpomenul.

 

„Bah, čeho přejete si v této právě chvíli?“

já pravil pojednou a zhluboka si vzdych,

neb vedle sténali a ztichounka plyn kvílí,

ó hrůzo bezměrná těch nocí špitálních!…

 

A on se usmívá – – teď krásnou ženu míti!

jsem chtěl mu vyčísti v té chvíli ve zraku,

a on se usmívá, plyn jasným okem svítí…

Mně teď by stačila jen sklenka koňaku! – –