Zajímavosti

15. března 2015 (na neděli) Fridrich Bridel: Které duše hned po smrti těla dostávají se do pekla?

FRIDRICH BRIDEL

KTERÉ DUŠE HNED PO SMRTI TĚLA DOSTÁVAJÍ SE DO PEKLA?

 

Duše lidí nevěřících

a Boha potupujících,

turků, židů nebo pohanů,

ano také zlých křesťanů,

jenž v těžkém hříchu trvají

a v své zlosti umírají,

na hněv boží nedbajíce

a z hříchů se nekajíce,

hned, jak život dokonají,

do pekla se dostávajíc.

Nebo dobrovolně svou zlostí

zhrdají boží milostí,

v kteréž kdo svévolně není,

přijíti má k zatracení.

Neníť pak potřeba toho,

aby kdo měl hříchů mnoho,

jedinký hřích k tomu stačí,

že duši do pekla vtlačí.

Nebo kdo jedno přikázání

přestoupil skrz zlé konání,

již z glejchu ctnosti vystoupil

a celý zákon přestoupil.

Jako kdyby celé tělo

krom hlavy rány nemělo,

jestlis hlavu ranil těžce,

umřeť celé tělo lehce:

tak byť bys vše dobře činil,

kdyžs v jednom těžce zavinil,

hodens ohně pekelného,

nebs rozhněval Boha svého.

Kdo tedy chce spasen býti,

musí do smrti plniti

všecka boží přikázání

bez všeho vynímání