Zajímavosti

15.7.2014 Jakub Arbes: V okamžicích trpkosti

JAKUB ARBES

V OKAMŽICÍCH TRPKOSTI

 

Pyšně jsem vstoupil do světa,

bych přísný boj s životem sved –

leč duše má se zachvěla,

když děsnou jeho tvář jsem zhléd,

a pýcha má i zmužilost

zanikly v mocném zachvění,

když v boji místo jásotu

zaslech jsem temné úpění.

 

A nepřítel, ač mohuten,

do boje hrdě nepádil,

on úskočně jak zákeřník

mou duši mdlobou otrávil.

A když jsem znaven prsa svá

k poslední ráně nastavil,

nebylo v světě nikoho,

kdo by mi ránu zasadil…